CONTRACT MANAGEMENT IS EEN SPECIALISME 


Wat is de toegevoegde waarde en ROI van contract management?

Binnen bedrijven is er vaak wel een rol voor Inkoop weggelegd, maar wordt er te weinig aandacht aan Contract Management (incl. Leveranciers Management) besteed. Op dit punt laten bedrijven kansen en euro's liggen, maar ook mogelijkheden om te innoveren. Met als gevolg ontevredenheid "het contract loopt al jaren niet goed", "de leverancier levert niet wat wij hebben afgesproken en/of verwachten" of "onze klant (sales) kost ons alleen maar geld".

Contract Management is een hele mooie schakel tussen Klant en Leverancier. Een goed ingevulde rol van Contract Management zal zich dubbel en dwars terugverdienen!

Bij contract management wordt veelal gedacht aan de coördinatie van het onderhandelingsproces bij grotere contracten. Maar dit is slechts het (heel belangrijke) voortraject van Inkoop. Elk bedrijf werkt met externe leveranciers en heeft dus een bepaald niveau van Inkoop. Als kennis niet toereikend is, wanneer het bijvoorbeeld gaat over de noodzakelijke ICT binnen een bedrijf, dan wordt het inkooptraject wat complexer. Verschillende ICT leveranciers zullen vechten om de gunsten van een bedrijf en de bedragen, afspraken en voorwaarden kunnen diepgaand en (juridisch) ingewikkeld worden.  


 

Is het contract eenmaal gesloten gaat de champagne open en verdwijnt het centimeters dikke contract veilig in een la... Het bewaken van de inhoud van de contracten en de relatie met de leverancier is weer een andere tak van sport en valt onder de expertise van Contract Management.

De Voordelen van het actief uitvoeren van Contract Management:

  • Aantoonbare kostenbesparingen/ omzet opportunities
  • inzicht en controle kosten en budgetten
  • Grip op en het managen van de vastgelegde contractuele afspraken 
  • Verhoging van de kwaliteit van ingekochte dienstverlening
  • Aantoonbare bijdrage aan het realiseren van doelstellingen
  • Risico beheersing; minder contract risico's (o.a. contract compliance)
  • Het onderhouden van de relaties tussen, en met, stakeholders (leveranciers) 
  • Sturing geven aan en het inrichten van processen en procedures die voortvloeien uit vastgelegde afspraken
  • Evaluatie management op basis van Management Rapportages en sturing op belangrijke Key Performance Indicators

Bedrijven kunnen veel problemen ondervinden wanneer de contractueel vastgelegde afspraken niet of niet goed worden nageleefd of relaties met leveranciers scheef lopen

Kosten en opbrengsten gaan scheef lopen en een contract wordt dan een blok aan het been van een bedrijf omdat de inhoud een complex vraagstuk wordt.

Dit soort vraagstukken analyseren en weer op de rit krijgen vergt ervaring en specialisatie die gering te vinden is in de huidige markt.

Heeft u geen idee hoe het met de wirwar aan (ICT) contracten gesteld is in uw bedrijf? Wij maken snelle analyses om de pijnpunten in kaart te brengen en gezamenlijk aan de slag te gaan voor oplossingen.